Debat

Bedre Bymiljø i Horsens følger aktivt debatten i Horsens om byens udvikling. Vi deltager løbende og bidrager konstruktivt, hvor vi kan. I de lokale medier søger vi at bringe vores holdning til aktuelle emner.