Formål

Stykgodspakhuset, Horsens Havn, arkitekt Viggo Norn

Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens blev oprettet i 1974 og har til formål:

 

  • at udbrede kendskab til og interesse for bygnings- og landskabskultur,
  • at stimulere interessen for bevaring af arkitektonisk værdifulde bygninger og bymiljøer,
  • at markere synspunkter fra vort område - Horsens Kommune - i landsforeningssammenhænge, og
  • at arrangere aktiviteter om aktuelle emner vedrørende bygningskultur og bymiljø - f.eks. på bygningskulturens dag.

Bygningsforbedringsfonden:

 

BBiH var sammen med kommunen medstifter af fonden hvis formål er at yde lån til æstetiske og byggetekniske korrekte istandsættelser af bygningers udvendige bygningsdele. To typer ejendomme kan komme i betragtning:

 

1. Ejendomme, ejet af private, beliggende i byzone, bygget før 1960 og med bevaringsværdi fra 1 til og med 6 i forhold til kommuneatlasset.

 

2. Ejendomme, ejet af private med butikker i stueetagen, beliggende indenfor lokalplan nr. 25’s område.

 

Fonden kan yde rente- og afdragsfrie lån til ejerne af disse bygninger i overensstemmelse med reglerne.