Medlemskab

Bedre Bymiljø i Horsens tilbyder medlemmerne:


Medindflydelse på arbejdet for bevaring af værdier i bygningskulturen og det åbne land,

Landsforeningens blad By og Land - udkommer fire gange årligt,

Medlemsorientering - herunder information fra bestyrelsens repræsentant i Horsens Bygningsforbedringsfond.


Under fanen formål kan du læse mere om hvad du støtter, ved at være medlem i vores forening.Kontingent: 150 kr/år for husstandsmedlemmer og 300 kr/år for firmamedlemmer. (2022)


BLIV MEDLEM - send en e-mail til: mail@bbih.dk

HUSK at oplyse navn, adresse og email adresse.


Indmeldelse foretages ved at indbetale kontingent på foreningens bankkonto - regnr. 5343 kontonr. 0243519


Foreningen fremsender herefter det seneste nummer af By og Land samt en velkomst hilsen.

Virksomhedsmedlemmer af Bedre Bymiljø i Horsens sæson 2021:

Tak for Jeres støtte


Andelsboligforening Beringsgården Gl. Jernbanegade 3

Arbejdernes Landsbank A/S Søndergade 48

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland Torvet 7

Bolig Horsens Gl. Jernbanegade 3

Burcharth Nokiavej 1

Dollys Havnen 15

Ginneruparkitekter A/S Rådhusgade 10

Green Sustaniable Landscape ApS Rådhustorvet 3, 1. sal

Horsens Boligselskab Boligselskabet 19

Horsens Museum Sundvej 1A

Industrimuseet Gasvej 17-19

Linjen A/S Allègade 45

Malerafdelingen Syddansk Erhvervsskole Boulevarden 36

Murermester Niels Jørgen Knudsen Vellingvej 48, Katrinedal

Nine United Properties Denmark A/S Havnen 1

Nykredit Svanes Plads 4

Niels Povlsgaard ApS Engvangen 7

RUM A/S Emil Møllers Gade 41

BSKALA Arkitekter A/S Rædersgade 3, 3

Søndergades Apotek Søndergade 12

Tandlægerne Boulevardhuset I/SJ. Chr. Juliussenvej 5